O MNIE

WITAM SERDECZNIE NA MOJEJ STRONIE UCZELNIANEJ!


Aktualnie jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Robotyki i Zastosowań Informatyki, w Instytucie Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Do moich zainteresowań„ naukowych zalicza się™ przetwarzanie bio-sygnałów (w szczególności EEG) oraz ich wykorzystanie w procesie sterowania.
Posiadam stopień„ naukowy doktora nauk matematycznych w dyscyplinie Informatyka, który uzyskał‚am na Uniwersytecie Greenwich w Londynie.

ABOUT ME

WELCOME TO MY UNI-WEBPAGE!


I am currently employed as an assistant professor (Senior Lecturer/Researh Fellow) in the Department of Robotics and Applied Informatics, Institute of Electromechanical Systems and Industrial Electronics, Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics, Opole University of Technology.
My research interests concentrate in particular on analysis and processing of biomedical data (at most - signals) and its potential implementation for the purpose of control.
I have a doctorate in Mathematical Sciences, Discipline - Computing, which I was awarded by the University of Greenwich (London - UK).